tiistai 28. joulukuuta 2010

Sanojen vankilasta, kärsimyksestä ja auringonlaskun mielentilasta


 Yksi hyväksymis- ja omistautumisterapian uranuurtajista, Kelly Wilson, piti seminaarin Tampereella 4.12. 2010. Aiheena oli Ahdistuneisuuden hoito hyväksymis- ja omistautumisterapian avulla. Käyn tässä läpi seminaarin avainasioita. Wilson on kirjoittanut aiheesta myös kirjan Things might go terribly, horribly wrong (Kun asiat saattavat mennä pahasti pieleen). Oikeasti kirjan nimen pitäisi hänen mukaansa kuulua: Kun asiat menevät pahasti pieleen. Niin käy joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin.
Wilsonin juuret ovat käyttäytymisanalyysissa, kuten lähes kaikkien kolmannen aallon kognitiivisen terapian uranuurtajien. Niinpä hän on kiinnostunut käyttäytymisen funktiosta eli tarkoituksesta, jota se palvelee. Hän muistutti, että uhkaavassa tilanteessa ihmisen luontaiset toimintatavat ovat pakeneminen, piiloutuminen tai taistelu. Evoluutiossa ovat säilyneet hengissä ne, jotka ovat olleet tarpeeksi varovaisia – ja huolissaan – eivätkä ottaneet liian suuria riskejä. On eri asia syödä lounasta yhä uudelleen kuin joutua itse lounaaksi (se voi tapahtua vain kerran). Varovaisuus, tuntemattoman pelko, muutokset ja uhkia täynnä oleva savanni muodostivat kokonaisuuden, jossa hengissä säilyminen oli tärkeintä. Niissä oloissa ihmisen mieli kehittyi hyväksi ongelmanratkojaksi. Vain tarpeeksi varovaiset säilyivät ja jatkoivat sukua.
Wilson kertoi esimerkkejä ongelmanratkojamielestä ja syö tai tule syödyksi – mielestä, joka on evoluution kuluessa oppinut kotiläksynsä: ennakoimisen ja varuillaan olemisen. Ne esi-isät, jotka olivat huolettomia ja ottivat riskejä, saattoivat päätyä lounaaksi vaikkapa karhulle. Ne, jotka olivat varuillaan ja valppaana, säilyivät hengissä. Koska mieli kehittyi suojelemaan meitä, tämä ongelmanratkojakone oppi asiansa hyvin. Se ei pidä mistään oudosta, koska se voi tietää hankaluuksia. Ongelmanratkojakone on kaiken murehtimisen ja huolestuneisuuden äiti.
Siirretään sitten mielen evoluution tulokset moderniin maailmaan. Kaduilla ei tarvitse pelätä leijonia tai karhuja, mutta uhkia riittää muutenkin kyllin riittävästi: ”olenko tarpeeksi hyvä isä”, ”entä jos sekoan sanoissani palaverissa?”, ”entä jos sairastun vakavasti” tai ”entä jos menetän sinut, en varmaan kestäisi sitä.”
Kelly puhutti  kuulijoita vaikuttavalla tavalla kertoessaan esimerkkejä kärsimyksen yleisyydestä. Kärsimys kuuluu elämään, mutta mitä teet sen jälkeen sen seurauksena? Elämä lyö meitä korville ennemmin tai myöhemmin. Joka neljäs kadulla kulkija täyttäisi diagnostiset kriteerit mielenterveyden ongelmasta. Se ei tarkoita, että hoitoa ja lääkitystä pitäisi lisätä, vaan sitä, että kärsiymys on normaalia. Jos slummilapsista 40 % täyttää maanisuuden kriteerit, diagnoosiluokitus alkaa olla melko ongelmallinen. Tai jos sinulla on neljästä keskeisestä masennusoireesta vain kolme, niin et ole siis masentunut. Yksi oire lisää, niin olet masentunut. Luokitteluita tarvitaan, mutta todellisuus ei taivu luokituksiin. Tilastoista puuttuvat lisäksi ne, jotka kampailevat  onnettomassa parisuhteessa, yksinäisyyden kanssa tai viettävät unettomia öitä.
Kun tutkittiin normaaliväestössä ihmisten itsetuhoisia ajatuksia, kävi ilmi, että puolet ihmisistä raportoi ajatelleensa jossakin elämänsä vaiheessa vakavasti itsemurhaa. Kun katselee ympärilleen Hämeenkadulla, voisi alkaa laskea 1,2,1,2,1,2,… Harva puhuu näistä ajatuksista kenenkään kanssa. Sitä vain kuvittelee itse olevansa jotenkin outo ja poikkeava, kun ajattelee sellaisia.
Wilson toi vaikuttavasti esille sen, miten jokainen meistä kamppailee jonkin asian kanssa. Mistä pidät vähiten itsessäsi? Kysymys aukaisee väylän henkilökohtaiseen kärsimykseen. Miten  tämä salaisuutesi ilmenee käyttäytymisessä? Kuinka kauan se on sinulla ollut? Voi olla, että se on salaisuus, jota häpeät. Kukaan muu ei tiedä siitä. Kun kysytään ydinongelmasi syntymävuotta, niin luultavasti se on ilmaantunut jo ennen teini-ikää. 
Esitystä elävöittivät lukuisat  metaforat. Sanojen vanki oli yksi vaikuttava vertaus, jota hän käyttää työssään paljon. Jos saisit kertoa omasta kamppailustasi vain käyttämällä sanoja pitäisi, ei pitäisi, aina, ehdottomasti, täytyy, en voi, mahdotonta, ei koskaan, reilua tai epäreilua, oikeassa tai väärässä, pystyisit luultavasti kuvaamaan melko hyvin sitä, minkä kanssa kamppailet.
Wilson esitteli myös tutkimuksen, jossa käytiin läpi mindfulness – taitojen vaikutusta ahdistuneisuuden hoidossa. Tulokset olivat vakuuttavia. Lisäksi hän käsitteli yleistä onnellisuusharhaa ja pyrkimystä hyvään itsetuntoon. Niin, ja hän viittasi myös siihen, että entä jos me joskus voisimme tavoittaa itsestämme (ja muista ihmisistä) auringonlaskun moodin – täydellisen sellaisenaan, ilma tarvetta korjata siitä mitään - eikä vain ongelman, joka pitäisi ratkaista!

Lisätietoja Kelly Wilsonin työstä: http://www.mindfulnessfortwo.com/About_MF2.html

tiistai 21. joulukuuta 2010

Tietoisuustaidot lääketieteen ja psykoterapian palveluksessa

Sain tällaisen kiinnostavan kommentin blogiin  jo pari viikkoa sitten. Kiireiden vuoksi vastaan siihen vasta nyt. Lukija kirjoitti:

"Pitkään buddhalaista kirjallisuutta lukeneena huomasin, että miltei kaikki kirjassa Joustava mieli esitetyt harjoitukset ovat sellaisia, mitä buddhalaisuudessa on opetettu vuosisatojen ajan. Myös terminä mindfulness on jotain mistä kaikki buddhalaiset opettajat Dalai lamaa myöten puhuvat. Onko HOT-suuntauksen tausta siis pyrkimyksessä tutkia tieteellisesti onko buddhalaisissa opeissa jotain terapeuttisesti hyödynnettävää vai ovatko nämä ideat syntyneet täysin erillään buddhalaisuudesta? Jos buddhalaisuudella ja tällä terapiamuodolla on yhteys, kyse on varsin historiallisesta uskonnon ja tieteen välisestä yhteisymmärryksestä."
Mikä on HOT/mindfulness-suuntauksen suhde buddhalaisuuteen?
 Varsinainen kysymys kuului: 


Vastaus:  Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT)  juuret ovat käyttäytymisterapiassa, joka pohjautuu mm. B. F. Skinnerin tutkimuksiin oppimisen lainalaisuuksista ja käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. HOT kuuluu kolmannen aallon kognitiivisen terapian suuntauksiin. Siihen kuuluvat lisäksi mindfulness – pohjainen masennuksen hoitomalli (MBCT)ja dialektinen käyttäytymisterapia (DKT). Niitä  kaikkia yhdistää se, että tietoisuustaitojen harjoittelu kuuluu olennaisesti hoito-ohjelmaan.

Länsimaisessa lääketieteessä tietoisuustaitoja on tutkittu ja käytetty noin 20 vuotta. Uranuurtajia on Jon Kabat – Zinn, joka kehitti kahdeksanviikkoisen hoito-ohjelman nimeltä Mindfulness – Based Stress Reduction eli tietoiseen läsnäoloon perustuva stressinhallinta. Kabat – Zinn tarkoittaa tietoisuustaidoilla tarkkaavaisuuden tietoista keskittämistä tiettyyn kohteeseen ja sen havainnoimista ja kuvailemista ei-arvostelevasti. Mitään uskonnollista elementtiä ei kuulu hänen kehittämäänsä hoito-ohjelmaan. Menetelmän juuret ovat  kuitenkin juuri zen-buddhalaisessa meditaatioharjoituksessa.

Kaikki HOT –työskentelyn hyväksymiseen liittyvät osa-alueet kuten ajatusten eriyttäminen, ja tunteiden hyväksyntä pohjautuvat tietoiseen hyväksyvään havainnointiin, niin myös kirjassani Joustava mieli. Ne palvelevat terapian oppimistavoitteita, psykologisen joustavuuden lisäämistä. Se, mikä voi näyttää päälle päin hyvin samalta kuin buddhalaisessa meditaatiossa, palveleekin käyttäytymisterapiassa psykologisen joustavuuden kehittämistä, ei valaistumista eikä mitään uskonnollisia tai hengellisiä tavoitteita. Sillä ei liioin tavoitella rentoutumista tai pahan olon kontrolloimista. 
 Tietoisuustaitojen harjoittelun avulla oppii muuttamaan suhdetta ajatuksiin, tunteisiin ja kehon tuntemuksiin.  Pyrkimys ei ole yhdistää tietoisuustaitojen harjoittelua ja uskonnollista maailmankuvaa, eikä tiedettä ja uskontoa toisiinsa. Teknisesti kyse on kuienkin hyvin samanlaisesta toiminnasta. 


Tulokset mindfulness-pohjaisesta mielenterveys- ja stressiongelmien hoidosta ovat erittäin hyviä ja uusia tutkimuksia ilmestyy kaiken aikaa. Erinomainen suomalainen katsausartikkeli hoitovaikutuksista löytyy Suomen Lääkärilehdestä 1 – 2 / 2008, kirjoittajina Soili Lehto ja Tommi Tolmunen.  Artikkelissa listataan seuraavia tutkimustuloksia: 

  • Vakavasti sairaiden syöpäpotilaiden koettu elämänlaatu koheni(mm. mielialan ja unen laadun kohentuminen, stressin väheneminen)
  •      Opiskelijaryhmässä ahdistuneisuus ja masentuneisuus vähenivät merkittävästi
  •      Masennus- ja ahdistuneisuuspotilaiden ryhmässä merkittävä lasku oireissa, koska kyky kohdata epämiellyttäviä tunteita oli parantunut. Myös suhde häiritseviin murehtimisajatuksiin muuttui merkittävästi
  •      Pitkittäistutkimus kipupotilailla osoitti, että elämänlaatu koheni ja myönteinen muutos kivun kokemisessa säilyi vielä 4 vuoden seurannan jälkeen
  •      Paniikkihäiriöpotilailla hyvät tulokset säilyivät kolme vuotta hoidon päättymisen jälkeen, johon asti niitä seurattiin.


Uusia tutkimustuloksia tulee kaiken aikaa. Kelly Wilson, yksi HOT-terapian uranuurtajista vieraili joulukuun alussa Suomessa pitämässä seminaaria aiheesta ”Ahdistuneisuuden hoito hyväksymis- ja omistautumisterapian avulla”. Hän esitteli uusimman katsauksen hoitotuloksista, jossa oli käytetty pelkästään tietoisuustaitojen harjoittelua ahdistuneisuuden hoitoon. Tulokset olivat hämmästyttävän hyviä. Palaan Wilsonin seminaariin piakkoin ilmestyvässä seuraavassa blogikirjoituksessa.

Länsimainen tieteellinen psykoterapia ja mielenterveysongelmista kärsivät potilaat saavat kiittää hyvistä hoitotuloksista zen-buddhalaista meditaatioperinnettä. Itämainen vanha viisaus ihmisen mielen tominnasta ja moderni tieteellinen psykoterapia ovat siis löytäneet toisensa loistavin seurauksin.

Kiitokset kommentin lähettäjälle, toivottavasti tämä vastasi kysymykseesi.