sunnuntai 28. joulukuuta 2014

Joustava mieli parisuhteessa -uudistettu painos

JM2 -  kirjasta  on ilmestynyt 7. ja samalla ulkoasultaan uudistettu painos.
Kirja esittelee Hyväksymis- ja omistautumisterapian soveltamista  parisuhteen kehittämiseen.
JM2 uudistettu, 7. painos


Tein kirjaan myös uuden esipuheen, jossa peilataan hieman sitä, mitä kolmessa vuodessa on tapahtunut.

Alla on uusi esipuhe kirjaan kokonaisuudessaan.


ESIPUHE 2014 – Millainen kumppani haluat kaikkein eniten olla?


 Nyt kun takana on tämän kirjan aktiivista käyttöä kolmen vuoden ajan, on mielenkiintoista palata ajassa taaksepäin ja eläytyä niihin tunnelmiin, joita koin kirjoittaessani sitä. Olin silloin tietoinen siitä, että kirja esittelee radikaalin ja jopa osittain päinvastaisen lähestymistavan parisuhteiden hoitamiseen verrattuna siihen, mihin meillä on totuttu. Siksi sen saama vastaanotto jännitti.
Vuorovaikutustaitojen, analysoinnin ja perhehistoriakarttojen käsittelyn sijasta kirjassa kysytään: miten se kumppani haluaisi toimia vaikeiden tunteiden läsnäollessa, jollainen kaikkein eniten haluaisit olla? Jatkokysymys heti perään kuuluu: ja mitä taitoja tarvitaan, jotta se olisi mahdollista? Kirjassa lukija haastetaan kirkastamaan omia arvojaan parisuhteessa ja kumppanina ja sitten tunnistamaan esteet, jotka vaikeuttavat tällaista käyttäytymistä. Aluksi pyydetään myös tunnistamaan suhdetta vahingoittava käyttäytyminen ja sitoutumaan sen vähentämiseen.

maanantai 22. joulukuuta 2014

Itsetuntoa vai myötätuntoa kehittämään?

Suomensin Hyväksymis- ja omistautumisterapian uranuurtajan Steven C. Hayesin tuoreen blogikirjoituksen, joka julkaistiin alun perin 17.12. 2014 Huffington postissa otsikolla Is Self-Compassion More Important Than Self Esteem?
Julkaisen sen tässä kokonaisena,  koska pidän sitä erittäin tärkeänä näkökulmana myös suomalaiseen (nuorten) itsetuntoa käsittelevään keskusteluun.
Jos juttu herättää uteliaisuuden siihen, miten myötätuntoa voi oppia, niin siitä löytyy suomeksi lisää kirjastani Kohti arvoistasi (2014), etenkin luvusta 16: Myötätuntoinen mieli.

Onko myötätunto tärkeämpi kuin itsetunto?

Steven C. Hayes  (suomentanut Arto Pietikäinen)

Onko tärkeää rakastaa itseään?

Vastaus näyttäisi riippuvan siitä, millä tavalla sen tekee.

Harva käsite on saanut populaaripsykologiassa niin paljon huomiota viime vuosikymmenten aikana kuin itsetunto ja sen merkitys elämässä pärjäämisen ja vankan psyykkisen terveyden lähteenä.

Luonnollisesti suuri osa tästä keskustelusta on keskittynyt nuoriin, ja siihen, miten perheet, vanhemmat, opettajat, valmentajat ja ohjaajat voivat tarjota lapsille suotuisan kasvuympäristön, joka auttaisi heitä kasvamaan terveiksi, psyykkisesti vahvoiksi aikuisiksi.
Tutkimukset osoittavat, että alhainen itsetunto on yhteydessä mielenterveysongelmiin, lisää itsemurhayritysten riskiä ja vaikeuttaa myönteisten ihmissuhteiden luomista.
Myös se käy ilmi eri tutkimuksista, että keinotekoiset pyrkimykset ruokkia itsetuntoa tuottavat mukanaan lisää ongelmia, kuten taipumusta narsismiin, antisosiaaliseen käyttäytymiseen ja sellaisten haasteiden välttelyyn, jotka saattaisivat johtaa epäonnistumiseen ( ja uhkaisi samalla omaa minäkäsitystä).
Tällaiset vastakkaiset tutkimustulokset ovat saaneet psykologikunnan jakautumaan kahteen leiriin sen suhteen, kuinka tärkeänä he pitävät hyvää itsetuntoa, onko itsetunnon kehittämisestä mitään hyötyä vai ei, ja mitkä olisivat parhaat keinot vahvistaa nuorten itsetuntoa.

Yhdessä leirissä ovat ne, joiden mielestä itsetunnon vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toisessa leirissä ovat puolestaan ne, jotka uskovat koko itsetunto - käsitteen olevan yliarvostettu. Heidän mielestään olisi paljon tärkeämpää auttaa ihmisiä luomaan realistinen käsitys itsestään kuin vahvistamaan itsetuntoa.

Mutta entä jos kysymme kaiken aikaa vääriä kysymyksiä? Entä jos itsetuntoa sivuava keskustelu on kuin tienviitta, joka osoittaa väärään suuntaan.

Uusin tutkimus osoittaa, että juuri näin asianlaita saattaa olla. Ehkä onkin niin, että kokonaan toinen  suunta, nimittäin myötätuntoinen suhtautuminen itseä kohtaan onkin paljon tärkeämpi kuin itsetunto silloin kun pyritään tukemaan kestävää hyvää mielenterveyttä  ja elämänlaatua.

torstai 20. marraskuuta 2014

Tutkimusuutisia: HOT ja parisuhdeväkivalta


Tutkimustuloksia HOT – menetelmien vaikuttavuudesta tulee kaiken aikaa lisää. Hiljattain julkaistiin tutkimus, jossa on sovellettu HOT- menetelmiä yhteen vaikeimmista parisuhdeongelmista: parisuhdeväkivaltaan (Zarling ym., 2014). Tutkimus lähtee siitä, että tunteiden välttely näyttelee toisen vahingoittamisessa suurta roolia, samoin vaikeudet omien tunteiden hyväksynnässä. Ongelmat ihmissuhteissa voivat kasvaa vakaviksi, jos ei kykene tunnistamaan tunteitaan ja ajatuksiaan saati ilmaisemaan niitä sanallisesti. Tällöin ei pysty myöskään toimimaan niin kuin se ihminen, jollainen haluaisi olla, kun voimakkaita tunteita ilmenee. Myös muut tunnetaitojen ongelmat, kuten empatiakyvyn puute, ennustavat tämän saman tutkimuksen mukaan väkivaltaista käyttäytymistä.

sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Mitä odotat tietoisen läsnäolon harjoittamiselta?

Tietoisen läsnäolon harjoittamiseen ei voi olla nykyään törmäämättä, kun seuraa mediaa. Siitä on tullut Suomessakin hyvin suosittua, ja siksi haluan nostaa esiin muutamia väärinkäsityksiä herättäviä asioita, joita sen ympärillä ilmenee.Miksi sinä harjoitat tietoista läsnäoloa?


Aloitetaan siitä, miksi sinä haluat käyttää aikaasi vaikkapa istumalla silmät suljettuna ja keskittymällä hengitykseen? Arvioi siis omia motiivejasi harjoittaa tietoista hyväksyvää havainnointia  täydentämällä seuraavat lauseet: haluan harjoitella tietoista läsnäoloa, koska...      ja toivon tietoisen läsnäolon taitojen antavan minulle...

Jos vastasit, että haluat lisätä sen avulla elämääsi mielenrauhaa, rentoutta, saada mielesi vaikenemaan ja kyetä tuntemaan enemmän myönteisiä tunteita, kannattaa ottaa aikalisä. Voi olla, että juuri vääränlaiset odotukset tuottavatkin pettymyksen, ja hylkäät tietoisen läsnäolon harjoittamisen. Sen sijaan alat ehkä pitää sitä muoti - ilmiönä, joka antaa vain katteettomia lupauksia.

torstai 16. lokakuuta 2014

Kohti arvoistasi -kirja julkaistiin 16.10

Julkistamistilaisuus pidettiin Helsingissä Duodecimin tiloissa. Tilaisuudesta ja kirjasta nyt infoa uudella Kohti arvoistasi - sivulla.

torstai 21. elokuuta 2014

Ennakkotietoa syksyn uutuuskirjasta

Lokakuussa ilmestyy kolmas kirjani, Kohti arvoistasi - suuntaa mielekkäisiin muutoksiin.

Kohti arvoistasi on kirja niille, jotka kaipaavat elämäänsä uutta suuntaa sekä lisää mielekästä sisältöä ja merkitystä. Se on suunnattu myös niille, jotka haluavat toteuttaa muutoksia elämässään, ja niille, jotka ovat epäonnistuneet aiemmissa muutospyrkimyksissään.


Kirja sopii erilaisten muutosten toteuttamisen tueksi, esimerkiksi painon, kipuongelmien, masennuksen, ahdistuksen, sosiaalisen jännittämisen, tupakoinnin tai uuvuttavan suorittamisen kanssa kamppaileville. Lisäksi se sopii myös terveydenhuollon ammattilaisille käsikirjaksi vastaanottotyöhön.

Kirja esittelee uusimpia mindfulness-pohjaisia käyttäytymisterapian sovellutuksia muutosten toteuttamiseen. Kirja tarjoaa työkaluja siihen, miten voi:


  • Tunnistaa omat arvonsa ja lisätä niiden mukaista käyttäytymistä
  • Vaikuttaa omaan käyttäytymiseen tehokkaasti ja saada aikaan mielekkäitä muutoksia
  • Soveltaa tietoisuustaitoja muutosten toteuttamiseen
  • Vähentää ajatusten, tunteiden ja mielihalujen vaikutusvaltaa
  • Oppia kohtelemaan itseäsi myötätuntoisesti ja lempeästi, etenkin silloin, kun muutos takkuaa tai kohtaa vaikeuksia
  • Muuttaa suhdetta sisäiseen kriitikkoon ja lannistajaan.


Kirja nojautuu uusimpiin kognitiivisen käyttäytymisterapian, etenkin hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiin, ja mindfulness-taidoilla on siinä suuri rooli.
Lisätietoja kirjasta löytyy Duodecimin sivulta

maanantai 24. maaliskuuta 2014

Välttelyvideo ja psykologinen joustavuus

Liikkuminen kohti arvoja ja omia tavoitteitaan on yleensä palkitsevaa. Ennemmin tai myöhemmin tällä matkalla joutuu kuitenkin kohtaamaan epämiellyttäviä tunteita. Jos tavoittelee jotakin, siihen sisältyy riski, ettei saakkaan sitä. Kun tämän riskin tunnistaa, on luonnollista tuntea ahdistusta, epävarmuutta tai pelkoa.

Kohti ja pois - suuntaan liikkuminen ja sen tunnistaminen 


On houkuttelevaa kääntyä poispäin siitä, mikä pelottaa ja alkaa välttelemään epämiellyttävän tunteen tai ajatusten kohtaamista. Välttely toimii usein välittömästi liiankin hyvin. Pelko helpottaa. Ongelma piilee siinä, että pitkän ajan kuluttua voi etääntyä yhä kauemmaksi siitä elämästä, jollaista haluaisi elää.

Psykologinen joustavuus mahdollistaa vapauden liikkua kohti tärkeää


Tässä loistavassa videossa kuvataan omien tunteiden ja ajatusten välttelyä ja esitellään HOT - työskentelyn ydintavoite: lisätä kykyä liikkua kohti tavoitteitaan riippumatta epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista, joita kohtaa.

Tätä kykyä kutsutaan myös psykologiseksi joustavuudeksi.lauantai 15. helmikuuta 2014

torstai 16. tammikuuta 2014

HOT - hyvinvointiohjelman itseopiskelumateriaali

Oiva -hyvinvointiohjelmisto, josta on jo ollut saatavilla mobiilisovellutukset sekä iOS - että Android - alustalle on nyt julkaistu myös nettiversiona. Se on kaikille avoin sivusto, jossa on paljon erilaisia HOT - pohjaisia harjoituksia.
Ohjelman harjoitukset auttavat olemaan läsnä tässä hetkessä, tekemään tietoisia valintoja, elämään arvojensa mukaisesti, suhtautumaan hyväksyvästi ajatuksiin ja tunteisiin sekä ymmärtämään kehoa ja mieltä paremmin.

Kannattaa tutustua täällä:   Oiva  hyvinvointiohjelma