perjantai 24. helmikuuta 2023

Joustava mieli urheilussa - kirja ilmestyy 8.3. 2023

Tässä kirjan esittely tiivistettynä


- Luo hyvinvointiasi ja urheilusuoritustasi tukeva suhde omaan mieleesi. 

- Päästä̈ irti haitallisesta vaativuudesta ja kasvata aitoa liikunnan iloa. 

- Tunnista, että onnistunut suoritus ei edellytä̈ ajatusten ja tunteiden kontrollointia vaan niiden avointa kohtaamista ja hyväksyntää̈. 

Joustava mieli urheilussa esittelee uusimpaan tutkimus- tietoon pohjautuvia psyykkisen valmennuksen keinoja urheilijan hyvinvoinnin sekä̈ suorituskyvyn tukemiseksi.

 Kirja käsittelee urheilun erityispiirteitä psykologisen joustavuuden näkökulmasta ja tarjoaa työkaluja sen hyödyntämiseen ja harjoittelemiseen urheilussa. 

Perinteisten kontrollointiin pohjautuvien urheilupsykologisten keinojen sijaan kirja painottaa tietoisuuden, avoimuuden ja hyväksynnän roolia niin hyvinvoinnin kuin suorituskyvynkin tukemisessa.

 Teorian ohella kirjassa on harjoituksia ja aitoja urheilijatarinoita siitä, miten joustavan mielen taitoja voidaan hyödyntää käytännössä. 

Tämä kirja on sinulle, jos haluat oppia lisää psykologisesta joustavuudesta urheilun maailmassa ja saada uusinta tutkittua tietoa psyykkisen valmennuksen teoriasta ja työkaluista. Kirja sopii kaikille urheilijoille ja liikuntaa harrastaville, mutta myös valmentajille, urheilijan läheisille tai kenelle tahansa urheilusta ja psyykkisestä valmennuksesta kiinnostuneelle. 


Kirjassa on kaikkiaan 68 harjoitusta, ja kirjan käyttäjät voivat ladata työkirjan itselleen täältä (ohjeet ilmoitetaan myöhemmin). Tarvitset salasanan, joka on kirjan luvun 21 viimeinen sana.

maanantai 6. helmikuuta 2023

HOT – itsehoitokirjasta tutkittua tietoa

  

Kun on itsekin kirjoittanut useita hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia itsehoitokirjoja, niin välillä leijuu mieleen ajatuksia, että lukeeko kukaan enää tietokirjoja, ja onko niistä hyötyä kenelläkään?

Edes ne myönteiset palautteet, joita kirjoistani tulee lukijoilta, eivät estä tällaisia ajatuksia leijumasta tietoisuuteen.

 

Siksi olikin piristävää lukea uutinen, jonka ruotsalainen psykologi Fredrik Livheim postasi uudesta tutkimuksesta. Tämän tuoreen tutkimuksen aiheena oli hänen kirjoittamansa itsehoito – kirjan vaikuttavuuden mittaaminen. Kirjan nimi on The Mindfulness and Acceptance Workbook for Stress reduction (2018), jonka olen itsekin lukenut aikanaan, kun se ilmestyi. 
 

 

Mitä tulokset kertoivat?

 

Tutkimusasetelmassa oli mukana yhteensä 133 osallistujaa, joiden stressitaso oli koholla. Heidät jaettiin kahteen ryhmään: Koeryhmään kuului 67 osallistujaa, ja he saivat luettavaksi kyseisen kirjan, ja 66 osallistujaa puolestaan arvottiin odotuslistalle. Kirjaa lukeneilla ei ollut mitään terapeuttikontaktia, vaan he lukivat kirjaa täysin omatoimisesti.

Lukuaikaa oli kaikkiaan 10 viikkoa, ja kirjaa lukevien ryhmä luki yhden kappaleen kirjasta viikon aikana. He saivat vastata muutamaan kysymykseen, jotka liittyivät luettuun osaan. He eivät kuitenkaan saaneet mitään palautetta vastauksistaan.

 

Tulokset puhuvat puolestaan

 

Kirjaa lukeneiden myönteinen muutos elämänlaadussa verrattuna niihin, jotka eivät lukeneet kirjaa, näyttäytyi kolmella tavalla:

1.     He olivat vähemmän stressaantuneita (merkitsevä ero kontrolliryhmään nähden, efektikoko 1.0)

2.     Heillä oli vähemmän ahdistusta, masennusta ja väsymysoireilua (melko merkitsevä ero kontrolliryhmään, efektikoko 0.5)

3.     Erot pysyivät kuuden kuukauden seuranta – ajan samana, eli merkitsevinä.

 

 

Tulokset osoittivat, että tällaisen näyttöön pohjaavan itsehoito – kirjan lukeminen voi olla tehokas tapa vaikuttaa omatoimisesti stressitasoon ja kohentaa koettua elämänlaatua.

 

Tietokirjojen kirjoittajana oli huvittavaa huomata eräs yksityiskohta tutkimuksessa: sen mukaan riitti, että kyseisestä kirjasta oli lukenut keskimäärin 55 %, niin pääsi jo näihin hyviin tuloksiin! 


Aiempi vastaavanlainen tutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty itsehoitokirja noudatti samaa hyväksymis- ja omistautumisterapian sisältörakennetta kuin vaikkapa Joustava mieli – vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta (2009).

 

Olen aikaisemminkin, vuonna 2016, julkaissut tässä blogissa vastaavanlaisen HOT - kirjan lukemiseen pohjautuvan tutkimuksen, ja se voi lukea täältä: Voiko itsehoitokirja oikeasti auttaa?

 

Tämän blogikirjoituksen tutkimuslähde on:


M. Eklund, C. Kiritsis, F. Livheim & A. Grader. ACT - based self-help for perceived stress and itse mental health implications without therapist support: A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral Science 27 (2023), 98 - 106.