sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Arvoista tekoihin - seuraava HOT-koulutustapahtuma tammikuussa

Tarkoitus on jatkossa tarjota myös syventäviä kursseja hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteista. Niissä käsitellään vain yhtä kuudesta psykologisen joustavuuden osa-alueesta kerrallaan.
Kurssit on tarkoitettu niille, joilla on jo perustiedot HOT:ista tai ovat käyneet aikaisemmin Joustava mieli -kurssin.

Ensimmäinen tällainen syventävä kurssi käsittelee arvotyöskentelyä. Sen tarkoitus on syventää arvotyöskentelyä ja käyttäytymismuutosten edistämistä.

Kurssi toteutetaan Helsingissä 24.1. 2013:

Arvoista tekoihin -käyttäytymisterapia ja muutokset    1pv    Helsinki
Onnellisuusansa on ilmestynyt

Russ Harrisin kirja Onnellisuusansa - elinvoimaa hyväksymisen ja omistautumisen avulla on tullut painosta, ja sitä saa kirjakaupoista.
Kirjaa voi tilata myös Duodecimin verkkokaupasta.

Kirja on  kattava perusteos hyväksymis- ja omistautumisterapian soveltamisesta. Voit tutustua kirjan sisällysluetteloon ja lukea johdannon klikkaamalla alla olevia linkkejä:

Onnellisuusansa - sisällysluettelo

Onnellisuusansa -johdanto

Onnellisuusansa sopii niin itsehoito-oppaaksi kuin ammattilaisen käyttöön.
Tässä alla vielä video, jossa kirjan kirjoittaja Russ Harris esittelee HOT - työskentelyä:sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Hyväksymis- ja omistautumisterapian vaikuttavuusvertailu

Silmiin osui tuore artikkeli, jossa verrattiin perinteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (ACT) vaikuttavuustutkimuksia keskenään. CBT on jo pitkään ollut vaikuttavuustutkimuksissa erittäin vaikuttavaa useisiin eri psykologisiin ongelmiin.
Artikkelissa ei aseteta  ACTia ja CBT:tä vastakkain, vaan halutaan tarkastella sitä, mitä eroa vaikuttavuuksissa on, vai onko sitä?
Kyseessä on meta-analyysi, jossa oli mukana 16 eri vaikuttavuustutkimusta, ja yhteensä 954 henkilöä. Koko artikkelin, joka julkaistiin International Journal of Psychology and Psychological theory (12:2; 2012) voi lukea täältä. Vaikuttavuutta arvioitiin ahdistuneisuus / masennusongelmien hoidossa (11 tutkimusta), riippuvuuksien hoidossa (2 tutkimusta), syöpäpotilaiden elämänlaadun kohentamisessa (2 tutkimusta) ja kroonisen kivun hoidossa (1 tutkimus)

Päätulokset olivat: 

  • ACT oli jonkin verran vaikuttavampaa 11 vertailututkimuksessa, kahdessa saatiin samantasoinen vaikuttavuus, ja CBT oli jonkin verran vaikuttavampaa kahdessa vertailussa  
  • ACT tuottaa paremmin välitöntä elämänlaadun kohentumista kuin CBT
  • ACT-hoidoissa ahdistuneisuusoireet vähenivät yhtä paljon kuin perinteisessä CBT:ssä, ja masennusoireet mahdollisesti enemmän
  • Hoitotuloksiin vaikuttavista eri osioista  pystyttiin ACT:in osalta erottamaan lisääntynyt ajatusten eriyttämistaito sekä välttämiskäyttäytymisen väheneminen. CBT:n osalta sen sijaan ei havaittu vaikuttavuutta oletetuissa asioissa: ei automaattisten haitallisten ajatusten määrän vähenemisessä eikä  haitallisten uskomusten muuttumisessa. Näin ollen myös CBT:ssä vaikuttavuus saattaa pohjautua välillisesti eriyttämisen taidon kehittymiseen

Tässä vertailtiin kahta samaan terapiaperheeseen kuuluvaa, tutkimusnäyttöön pohjaavaa vaikuttavaa terapiaa, joilla on yhteiset juuret. Silti niillä on muutama keskeinen ero: