torstai 6. huhtikuuta 2023

Hyväksymis - ja omistautumismenetelmien syventävä webinaari 2023

 

 

Oppimisfoorumi, jonka avulla voit tehostaa ja syventää HOT - menetelmien käyttöä asiakastyössäsi


KURSSI ON TÄYNNÄ!

 

Kenelle tarkoitettu?

 

Webinaari - sarja on tarkoitettu HOT - menetelmiä syventäväksi oppimisfoorumiksi niille, joilla on jo perusteet hallussa. Sopii hyvin niille hyvinvoinnin ja mielenterveystyön ammattilaisille, jotka ovat jo käyneet koulutusta aiheesta, sekä soveltaneet menetelmiä omassa työssään. 

 

Tavoite

 

Syventää ja tehostaa omaa osaamista, saada uusia virikkeitä HOT – menetelmien käyttöön, ja käydä läpi haastavia tilanteita, joissa tuntee olevansa jumissa asiakkaiden kanssa.

 

Toteutus

 

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta webinaarista, joista kukin kestää 2 tuntia, ja toteutus on zoom – alustalla webinaarimuotoisena. 

 

 

Ajankohta

 

Webinaarit toteutetaan noin kuukauden välein alkaen toukokuussa 2023. Tarkempi aikataulu ja yksittäisten webinaarien sisältökuvaus alla.

 

Ilmoittautuminen

 

Koulutukseen otetaan rajallinen määrä osallistujia, ja paikat täytetään ilmoittautumis-järjestyksessä.

Zoom – linkki lähetetään ilmoittautuneille noin viikko ennen webinaarin toteutusta.

 

Tässä on linkki ilmoittautumislomakkeeseen. Muista täyttää huolella jokainen kohta:

Huom! Ilmoittautuminen on sitova.


 

Hinta 

 

Webinaarisarjan hinta on 315 € + alv 24 %.

Kurssimaksu peritään ilmoittautumisen yhteydessä, ja ilmoittautuminen on sitova.

Maksua ei palauteta, mutta voit antaa osallistumisoikeuden toiselle henkilölle.

 

Hintaan sisältyy luentomateriaali ja kuhinkin webinaariin räätälöity työkirja pdf – muodossa, jossa on noin 10 harjoitusta käsiteltävästä aiheesta.

 

 

Kouluttaja

 

Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Arto PietikäinenSuositeltava oheiskirjallisuus


Pietikäinen, A. (2014). Kohti arvoistasi.

Pietikäinen, A. (2021). Hyvän itsetunnon ABC.


 

Tiedustelut

 

arto.pietikainen@joustavamieli.com

 

 

Webinaarien ohjelma ja sisältökuvaus

 

 

Webinaari 1

Nelikenttätyöskentelyn syventäminen ja kehittäminen

15.5. klo 17–19

·     Nelikentän ja ABC – analyysin yhdistäminen

·     4K – työskentelyn sudenkuopat ja haasteet

·     Miten tehostaa 4K – työskentelyä

 

Webinaari 2

Suhdekehysteorian tuntemuksen hyödyntäminen

14.8. klo 17–19

·     Mitä suhdekehysteoria tarkoittaa?

·     Mitä hyötyä suhdekehysteorian tuntemuksesta on?

·     Miten voit soveltaa sitä omassa työssäsi?

 

Webinaari 3

Arvotyöskentelyn syventäminen ja kehittäminen

11.9. klo 17–19

·     Mikä on arvojen ja tavoitteiden rooli työskentelyssä?

·     Arvotyöskentelyn sudenkuopat

·     Miten tehostaa arvojen kanssa työskentelyä?

 

Webinaari 4

Ajatusten kanssa työskentelyn syventäminen ja kehittäminen

2.10. klo 17–19

·     Mikä on ajatusten ja mielen rooli?

·     Ajatusten etäännyttämisen sudenkuopat

·     Miten tehostaa ajatusten kanssa työskentelyä?

 

Webinaari 5

Minätarinat ja niiden rooli, minä ja vaihtelevat kokemukseni

6.11. klo 17–19

·     Mikä on minätarinoiden ja minän rooli?

·     Minä ja erilliset kokemukseni – tärkeä erottelu

·     Miten tehostaa minuuden kanssa työskentelyä?

 

Webinaari 6

Tunteiden kanssa työskentelyn syventäminen ja kehittäminen

4.12. klo 17–19

·     Mikä on tunteiden rooli ja niiden hankala vaikutusvalta?

·     Tunteiden kanssa työskentelyn sudenkuopat

·     Miten tehostaa tunteiden kanssa työskentelyä? 

 

 

perjantai 24. helmikuuta 2023

Joustava mieli urheilussa - kirja ilmestyy 8.3. 2023

Tässä kirjan esittely tiivistettynä


- Luo hyvinvointiasi ja urheilusuoritustasi tukeva suhde omaan mieleesi. 

- Päästä̈ irti haitallisesta vaativuudesta ja kasvata aitoa liikunnan iloa. 

- Tunnista, että onnistunut suoritus ei edellytä̈ ajatusten ja tunteiden kontrollointia vaan niiden avointa kohtaamista ja hyväksyntää̈. 

Joustava mieli urheilussa esittelee uusimpaan tutkimus- tietoon pohjautuvia psyykkisen valmennuksen keinoja urheilijan hyvinvoinnin sekä̈ suorituskyvyn tukemiseksi.

 Kirja käsittelee urheilun erityispiirteitä psykologisen joustavuuden näkökulmasta ja tarjoaa työkaluja sen hyödyntämiseen ja harjoittelemiseen urheilussa. 

Perinteisten kontrollointiin pohjautuvien urheilupsykologisten keinojen sijaan kirja painottaa tietoisuuden, avoimuuden ja hyväksynnän roolia niin hyvinvoinnin kuin suorituskyvynkin tukemisessa.

 Teorian ohella kirjassa on harjoituksia ja aitoja urheilijatarinoita siitä, miten joustavan mielen taitoja voidaan hyödyntää käytännössä. 

Tämä kirja on sinulle, jos haluat oppia lisää psykologisesta joustavuudesta urheilun maailmassa ja saada uusinta tutkittua tietoa psyykkisen valmennuksen teoriasta ja työkaluista. Kirja sopii kaikille urheilijoille ja liikuntaa harrastaville, mutta myös valmentajille, urheilijan läheisille tai kenelle tahansa urheilusta ja psyykkisestä valmennuksesta kiinnostuneelle. 


Kirjassa on kaikkiaan 68 harjoitusta, ja kirjan käyttäjät voivat ladata työkirjan itselleen täältä (ohjeet ilmoitetaan myöhemmin). Tarvitset salasanan, joka on kirjan luvun 21 viimeinen sana.

maanantai 6. helmikuuta 2023

HOT – itsehoitokirjasta tutkittua tietoa

  

Kun on itsekin kirjoittanut useita hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia itsehoitokirjoja, niin välillä leijuu mieleen ajatuksia, että lukeeko kukaan enää tietokirjoja, ja onko niistä hyötyä kenelläkään?

Edes ne myönteiset palautteet, joita kirjoistani tulee lukijoilta, eivät estä tällaisia ajatuksia leijumasta tietoisuuteen.

 

Siksi olikin piristävää lukea uutinen, jonka ruotsalainen psykologi Fredrik Livheim postasi uudesta tutkimuksesta. Tämän tuoreen tutkimuksen aiheena oli hänen kirjoittamansa itsehoito – kirjan vaikuttavuuden mittaaminen. Kirjan nimi on The Mindfulness and Acceptance Workbook for Stress reduction (2018), jonka olen itsekin lukenut aikanaan, kun se ilmestyi. 
 

 

Mitä tulokset kertoivat?

 

Tutkimusasetelmassa oli mukana yhteensä 133 osallistujaa, joiden stressitaso oli koholla. Heidät jaettiin kahteen ryhmään: Koeryhmään kuului 67 osallistujaa, ja he saivat luettavaksi kyseisen kirjan, ja 66 osallistujaa puolestaan arvottiin odotuslistalle. Kirjaa lukeneilla ei ollut mitään terapeuttikontaktia, vaan he lukivat kirjaa täysin omatoimisesti.

Lukuaikaa oli kaikkiaan 10 viikkoa, ja kirjaa lukevien ryhmä luki yhden kappaleen kirjasta viikon aikana. He saivat vastata muutamaan kysymykseen, jotka liittyivät luettuun osaan. He eivät kuitenkaan saaneet mitään palautetta vastauksistaan.

 

Tulokset puhuvat puolestaan

 

Kirjaa lukeneiden myönteinen muutos elämänlaadussa verrattuna niihin, jotka eivät lukeneet kirjaa, näyttäytyi kolmella tavalla:

1.     He olivat vähemmän stressaantuneita (merkitsevä ero kontrolliryhmään nähden, efektikoko 1.0)

2.     Heillä oli vähemmän ahdistusta, masennusta ja väsymysoireilua (melko merkitsevä ero kontrolliryhmään, efektikoko 0.5)

3.     Erot pysyivät kuuden kuukauden seuranta – ajan samana, eli merkitsevinä.

 

 

Tulokset osoittivat, että tällaisen näyttöön pohjaavan itsehoito – kirjan lukeminen voi olla tehokas tapa vaikuttaa omatoimisesti stressitasoon ja kohentaa koettua elämänlaatua.

 

Tietokirjojen kirjoittajana oli huvittavaa huomata eräs yksityiskohta tutkimuksessa: sen mukaan riitti, että kyseisestä kirjasta oli lukenut keskimäärin 55 %, niin pääsi jo näihin hyviin tuloksiin! 


Aiempi vastaavanlainen tutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty itsehoitokirja noudatti samaa hyväksymis- ja omistautumisterapian sisältörakennetta kuin vaikkapa Joustava mieli – vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta (2009).

 

Olen aikaisemminkin, vuonna 2016, julkaissut tässä blogissa vastaavanlaisen HOT - kirjan lukemiseen pohjautuvan tutkimuksen, ja se voi lukea täältä: Voiko itsehoitokirja oikeasti auttaa?

 

Tämän blogikirjoituksen tutkimuslähde on:


M. Eklund, C. Kiritsis, F. Livheim & A. Grader. ACT - based self-help for perceived stress and itse mental health implications without therapist support: A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral Science 27 (2023), 98 - 106.