Mitä HOT on?


Tässä  esite hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, jonka voi tulostaa täältä: tulostettava versio HOT  edustaa uusinta, kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta. Sen vaikuttavuudesta on maailmalla ja myös Suomessa saatu yhä enemmän näyttöä (yli sata julkaistua vaikuttavuustutkimusta).Työskentelyssä on kaksi päämäärää: ensinnäkin auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Tämän tavoitteen tukemiseksi käytetään aikaa sen selkiyttämiseen, mitä asiakas pohjimmiltaan haluaa elämältään; mikä on tärkeää ja merkityksellistä. Tätä kutsutaan arvojen kirkastamiseksi.Toinen päämäärä on opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään epämiellyttäviä tai tuskallisia ajatuksia ja tunteita uudella tavalla. Näitä taitoja kutsutaan tietoisuustaidoiksi (”mindfulness”). Tietoisuustaidot auttavat keskittymään nykyhetkeen avoimesti ja sallivasti. Niiden avulla voi oppia huomaamaan ajatukset ajatuksina ja tunteet tunteina, jolloin niiden vaikutusvalta pienenee.

Silloin on  mahdollista kohdata jopa kaikkein vaikeimmat ajatukset, tunteet, mielihalut, muistot ja kehon tuntemukset (kipu mukaan lukien) ilman, että ne saavat ylivaltaa. Kun tätä taitoa oppii, voi katkaista negatiivisten, itseä vahingoittavien käyttäytymistaipumusten ketjun, josta on voinut kärsiä vuosikausia. Taitojen kehittymisen myötä voi päästää irti haitallisista sisäisistä säännöistä ja uskomuksista, nousta omien pelkojensa yläpuolelle ja muuttaa omaa lähestymistapaa elämää kohtaan. 
Tässä harjoitusesimerkki niistä taidoista, joita HOT voi opettaa: Oman oppimisen arviointia.

Tässä  esittelyvideo ( 6 min.):Hyväksymis- ja omistautumisterapia on tuonut mukanaan aivan uudenlaisia hoitomenetelmiä, mutta se soveltaa myös monia perinteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, kuten altistusta, käyttäytymisen aktivointia, ongelmanratkaisutaitoja ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

Sitä käytetään mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, kipupotilaiden, stressi- ja unettomuusongelmien, parisuhdeongelmien, päihdeongelmien, vihaisuuden ja psykoosien hoidossa. Se on luultavasti  nopeimmin leviävä terapiasuuntaus maailmalla tällä hetkellä juuri hyvine tulostensa perusteella.


Mikä on hyväksyvän tietoisen havainnoinnin rooli HOT - työskentelyssä?


Kyseessä on mindfulness - pohjainen käyttäytymisterapia, ja hyväksyvä havainnointi edustaa tärkeintä tapaa opetella kohtaamaan psykologiset esteet uudella tavalla. Tavoitteena  ei siis ole rentoutumisen lisääminen ja hyvän olon metsästäminen, eikä se itsessään ratkaise ainuttakaan elämänongelmaamme.

Miksi harjoittaa hyväksyvää havainnointia - juttu  löytyy täältä ja lyhyt esite harjoittelusta on ladattavissa täältä

Tässä on hyvin HOT - näkökulmaan sopiva esittely siitä, mitä mindfulness voi tarjota. Alussa kuvataan, miten tunnekoukku (kiukku) olisi tärkeää oppia huomaamaan kehossa ja mielessä, jotta voisi valita itse käyttäytymisen (vrt. psykologisen joustavuuden nelikenttä).
Mindfulness tarkoittaa kykyä tiedostaa, mitä tapahtuu juuri nyt mielessä ja kehossa, ilman että se automaattisesti ottaa ohjat:
Ärsykkeen ja reaktion välissä on pieni tila.
Tässä tilassa sijaitsee valtamme valita oma reaktiomme.
Valitussa reaktiossa  sijaitsee  vapautemme ja mahdollisuus kasvuun.  (Viktor Frankl)


Tässä saman tekijä toinen video, jossa kuvataan mindfulness - polkua aloittelijalle:Esimerkkejä siitä, miten HOT menetelmiä käytetään


Univaikeudet ja unettomuuden hoito

Ahdistuneisuuden hoito itsehoitokirjan avulla

Psykologisen joustavuuden profiili - työkalu

HOT - menetelmät parisuhdeväkivallan hoidossa

HOT - videoita


Olen tehnyt suomenkielisiä esittelyvideoita HOT - menetelmistä ja vertauskuvista. Ne on koottu omalle videokanavalle youtubeen. Tässä muutamia poimintoja:

Psykologisen joustavuuden nelikenttä   - kuvaa käytännönläheistä HOT- työskentelymallia

Matkustajat bussissa - vertauskuva (2018 versio) - tämä on HOT - klassikko


Sininen lattia - miten välttely alkaa kaventaa elämää - kontrollin ongelmallisuudesta


Köydenveto Pahiksen kanssa  - tämä kuvastaa myös sitä, miten kontrolli kaventaa elämää


Myötätuntotuokio  - tämä kolmen minuutin harjoitus liittyy myötätuntoon, joka on olennainen osa HOT - työskentelyä. 


Hyväksy ja toimi - harjoitus - tämä harjoitus on esimerkki siitä, miten mindfulness kuuluu HOT - työskentelyyn, ja voi auttaa muuttamaan suhdetta vaikeisiin ajatuksiin. 


Tässä HOT - uranuurtaja Steven Hayesin luento, jossa hän esittelee suhdekehysmallia ja siitä johdettua ajatusten eriyttämistä, eli kuinka parhaiten tulla toimeen vaikeiden ajatusten kanssa (noin 26 min.):

Ei kommentteja: