maanantai 14. maaliskuuta 2016

Ahdistuneisuuden hoito - ohjelma ammatilaisille

Päivitys 15.3: Nyt Ahdistuneisuuden HOT - pohjainen hoitomanuaali on julkaistu, ja sitä voi ryhtyä käyttämään. Se löytyy Mielenterveystalon ammattilaisten sivulta.


Ennakkotiedote: lähipäivinä julkaistaan HUS Mielenterveystalon verkkopalvelimelle laatimani ammattilaisille tarkoitettu Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa soveltava, 10 tapamisen hoito-ohjelma ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. 

Mukana on tarkka kuvaus tapaamisten ohjelmasta, omatoimiharjoituksia, videoklippejä ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoitteita asiakkaiden käyttöön.Tässä tekemäni  tiedote manuaalista. sunnuntai 6. maaliskuuta 2016

Voiko itsehoitokirja oikeasti auttaa?

Olen pohtinut tuota kysymystä usein, vaikka olen saanut lukijoilta paljon palautetta Joustava mieli - kirjan myönteisistä vaikutuksista.  Kuitenkin omiin ammatillisiin arvoihini kuuluu vahvasti se, että näytön pitää pohjautua tutkimustuloksiin, eikä yksittäisiin kokemuksiin.

On tehty aika vähän satunnaistettuja koeasetelmia itsehoitokirjojen vaikuttavuudesta. Siksi ilahdutti kovasti, kun huomasin, että sellaista tutkimusta on tehty, vieläpä kirjasta, joka on ollut merkittävä esikuva Joustava mieli -kirjalle: "The Mindfulness & Acceptance Workbook for Anxiety". Sen kirjoittivat John Forsyth ja Georg Eifert vuonna 2007.


Tutkimus on vasta painossa, mutta tässä muutamia ennakkotuloksia. Esittelen tulokset tarkemmin kun tutkimus ilmestyy painettuna.

Tutkimusasetelma


Mukaan otettiin 503 henkilöä, jotka ilmoittivat kamppailevansa vaikean ahdistuksen ja masennuksen kanssa. Sitten osallistujat jaettiin arpomalla kahteen ryhmään: koeryhmään ja kontrolliryhmään. Koeryhmä sai kirjan ja ryhtyi omatoimisesti opiskelemaan sitä samantien 12 viikon ajan. Kontrolliryhmä joutui odottamaan 12 viikkoa, ja aloitti itseopiskelun vasta sen jälkeen. Osallistujiin ei oltu koko aikana lainkaan yhteydessä, eivätkä he saaneet mitään lisäohjeita, vain kirjan käyttöönsä.

Heti kirjan opiskelun jälkeen selvitettiin, kuinka molempien ryhmien osallistujat olivat oppineet hyväksymis- ja omistautumistaitoja, ja miten ne olivat säilyneet kuusi ja yhdeksän kuukautta myöhemmin.

Kirja pohjautuu HOT-mallin mukaiseen taitoharjoitteluun


Kirja opettaa lukijalle uusia taitoja ahdistuksen ja pelon kohtaamiseen. Tällaisia ovat mm. välttelystä luopuminen, vaikeiden ajatusten eriyttäminen, läsnäolon taidot, joustava, myötätuntoisempi suhtautuminen omia kokemuksia (ajatuksia ja tunteita)  sekä itseä kohtaan. Kirjaan kuuluu kaikkiaan noin 20 harjoituslomaketta ja 10 mindfulness - harjoitusta mp3 -muodossa.


Tulokset


Tulokset osoittivat merkittävää edistymistä tietoisuustaidoissa, myötätunnossa itseä kohtaan, sekä kyvyssä reagoida ajatuksiin uudella, joustavalla tavalla. Lisäksi tunteiden välttely vähentyi ja lukijat olivat halukkaampia olemaan ahdistuksen, pelkojen ja muiden epämiellyttävien tunteiden kanssa, kun liikkuivat kohti tärkeää. Näihin tuloksiin pääsi vasta kirjan opiskelun myötä.  Jonotuslistalla näitä muutoksia ei ilmennyt. Mikä tärkeintä, tuloksilla oli pysyvyyttä ja ne kehittyivät edelleen kuuden ja yhdeksän kuukauden jälkeen.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös, mitä tapahtui ahdistukselle kirjan opiskelun myötä. Lukijat, jotka työskentelivät kirjan kanssa, raportoivat merkittävää ahdistuksen, pelkojen, murhetimisen ja masennuksen  lieventymistä. Tämä on mielenkiintoinen tulos, koska ahdistuksen vähentäminen ei ole HOT -taitovalmennuksen päämäärä eikä itseisarvo.

Tutkijat tekivät tarkempaa analyysiä siitä, oliko kirjan opettamilla taidoilla osuutta ahdistuksen lievenemisessä. Analyysit osoittivat, että juuri uusilla taidoilla oli merkittävä vaikutus ahdistuksen kokemiseen. Se edellyttää, että huomio on taitojen harjoittelussa ja arvojen mukaisen elämän aktivoinnissa, ei ahdistuksen lievittämisessä.  

Tutkimuksen päätelmät


  • Kirjan omatoimisesti opiskelleet kokivat merkittävää elämänaadun kohentumista ja oppivat uusia taitoja kirjan harjoituksia tekemällä
  • Itseopiskelukirjan  hyödyt saa maksimoitua vain opiskelemalla ja tekemällä sen harjoituksia
  • Kun sitoutuu harjoittelemaan, on kirjasta suurta apua. Osallistujat käyttivät kirjan opiskeluun keskimäärin neljä tuntia viikossa 12 viikon ajana tehden siihen liittyviä harjoituksia
  • Kun opetellaan uusia mindfulness- ja hvyäksymistaitoja, sekä lisätään arvojen mukaista käyttäytymistä, niin sen sivutuotteena myös  ahdistus, pelot, murehtiminen ja masennus lievenevät.

Oma pohdinta ja Joustava mieli - kirja


Hienoa huomata, että itsehoitokirjan opiskelu voi tuottaa hyviä tuloksia. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että HOT - taitoja opettavalla kirjalla voi olla merkittäviä vaikutuksia sen lukijan elämänlaatuun.

Vinkki: Joku opiskelija voisi kokeilla pienimuotoista opinnäytetutkimusta myös Joustava mieli - kirjan käytästä.Lähde: John Forsyth julkaisi nämä painossa olevan tutkimuksen ennakkotiedot täällä