lauantai 6. maaliskuuta 2010

Kokemuksia ja pohdintoja arvoista

Arvojen kirkastaminen ja selkiyttäminen herättää paljon kysymyksiä ja välillä epäselvyyksiäkin. Käyn läpi asiakkaiden esittämiä yleisimpiä arvoihin liittyviä kysymyksiä:

K: Mistä elämänarvoissa oikein on kyse? 
V: Psykologisesti arvot tarkoittavat henkilökohtaista kannanottoa siihen, miten haluan elämäni käyttää, mikä on minulle tärkeää ja mistä välitän. Ne määrittävät myös miten haluan käyttäytyä ja toimia suhteessa muihin ihmisiin. Hienosti sanottuna kyse on myö siitä, mistä saamme merkitystä ja mielekkyyttä elämäämme. Ne ovat itse valittu elämänsuunta.


K:  Milloin arvojen kirkastaminen on tarpeen?
V: Kun huomaa, että ei saa itseään liikkeelle, ajelehtii tai elää passiivisesti, ja on siihen itsekin tyytymätön. Arvoja kannattaa kirkastaa, kun ulkoisesti kaikki on hyvin, mutta elämä tuntuu tyhjältä. Myös silloin siitä on hyötyä, kun ei ole mitää tavoitteita, eikä suuntaa elämässä - vaikkapa opiskelun tai työn suhteen.

K:  Miten erotan arvot ja tavoitteet toisistaan?
V: Arvot ovat aina läsnä nykyhetkessä, ja ne mahdollistavat tekoja jo tänään; jos arvostan hyvää fyysistä kuntoa, voin valita tänään arvoa edustava teon. Tavoite puolestaan on aina tulevaisuudessa - lähellä tai kaukana. Arvot vastaavat kysymykseen kuinka haluan toimia, eivät ole sitä miten minun pitäisi toimia (muiden tai itseni mielestä). Arvot ovat kuin kompassi ja ja palkitsevia siksi, että voimme valita niiden suuntaisen teon vaikka heti. Tavoitteita ei voi aina saavuttaa, mutta oman arvon mukaisesti voi aina toimia - riippumatta olosuhteista.

K: Miten tiedän, että kyse ei ole mielihalusta,  tarpeesta, tunteesta tai normeista, vaan arvon toteuttamisesta?
V: Voin haluta vaikkapa muilta ihmisiltä kunnioitusta tai rakkautta. Se ei voi olla arvo, koska en voi taata, että saan sitä -arvon toteuttaminen on omassa kontrollissamme. Arvoja ei toteuta muiden odotuksien vuoksi, eikä siksi, että se on toivottavaa käyttäytymistä, vaan koska valitsen sen. Minun ei ole pakko toimia arvoni pohjalta.

K: Miten ihminen, jolla on työ, perhe, vanhemmat, jotka tarvitsevat tukea, ja monia muita velvotteita, voi valita muka vapaasti? Pitäisi syödä terveellisesti, liikkua ja tavata ystäviä ja kehittää itseään. Siitä tulee melkoiset paineet - miten niin voi valita elämän suunnan itse?
V: Arvojaan on ensinnäkin pakko priorisoida. Meillä on samaan aikaan monia eri mahdollisuuksia valittavana vapaa-ajalla etenkin. Mikä on ensisijaista tällä hetkellä? On tärkeää erottaa pitäisi - vaatimukset arvoista. Meillä on velvoitteita muita kohtaan, ja arvo tulee siinä mukaan, että kuinka toteutamme niitä. Voin kokea saman asian itse valittuna ja olla läsnä siinä mitä kulloinkin teen tai sitten protestoin ja kiukuttelen muille - ja teen samaa. Jos joku läheinen aiheuttaa minulle raskasta mielipahaa aina kun olemme tekemisissä, niin voin joutua valitsemaan psyykkisen terveyden ja yhteydenpidon väiltä.

K: Miksi se arvojen kirkastaminen sitten on tärkeää? Mitä tekemistä sillä on masennuksen tai uupumuksen kanssa?
V: Käyttäytymisterapiassa on jo vuosikymmeniä tunnettu erittäin hyvä masennuksen täsmähoitokeino: käyttäytymisen aktivointi. Sen käyttö on tuottanut usein nopeasti myönteisiä muutoksia mielialassa. Sen periaatteet ovat: ala tehdä pienin askelin, voimien mukaan, mielihyvää tai onnistumisen / aikaansaamisen tunteita tuottavia tekoja. Tätä tehdää asteittain ja itse valittuina tekoina. HOT - mallissa tämä periaate on kytketty arvojen toteuttamiseen. Kun tekee tekoja, joissa toteutuu omia arvoja, se on palkitsevaa. Se voi olla vaivalloista, pelottavaa, epämiellyttävää, mutta sitä ei tehdä turhaan: palkkioksi elämäsi rikastuu ja siihen tulee mielekästä sisältöä. Tätä ei tehdä siis mielihyvän metsästämisen vuoksi, vaan koska niillä asioilla on merkitystä, ja sitä kautta ne tuovat elinvoimaa.
Kuten kirjassani Joustava mieli tuodaan esiin, ihminen voi masentua sen vuoksi, että hän on kadottanut kytkennän arvoihinsa, tai uupua, kun työ ei vastaa lainkaan omia arvoja, eikä ole sen vuoksi mielekästä ja palkitsevaa.

Jatkan näiden arvokysymysten pohdintaa seuraavassa blogikirjoituksessa.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisikö pyrkiä elämään omien arvojen mukaisesti?

Anonyymi kirjoitti...

Omia arvojaan voi kirkastaa arvotestin avulla
http://arvoja.wordpress.com/