sunnuntai 31. lokakuuta 2010

Joustava mieli työkirja ilmestyy marraskuun alussa

Marraskuun ensimmäisellä viikolla ilmestyy uusi Joustava mieli -työkirja, jonka esite löytyy täältä

Tässä sen johdanto:

Johdanto

Tämä työkirja liittyy teokseen Joustava mieli – vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta (Duodecim 2009). Kirja käsittelee psykologisen joustavuuden kehittämistä, ja perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan sekä muihin kognitiivisen käyttäytymisterapian tutkittuihin ja vaikuttaviin menetelmiin.
Kirja on ollut käytössä noin vuoden ajan, ja kokemukset siitä ovat myönteisiä niin asiakkaiden, lukijoiden kuin kollegoiden palautteen perusteella. Ne kirjan käyttäjät, jotka ovat käyttäneet kirjaa aktiivisesti ja työstäneet sen harjoituksia niin kirjallisesti kuin muillakin tavoilla, ovat hyötyneet siitä eniten.
Olen käyttänyt omien asiakkaiden kanssa kirjan harjoituksista tehtyjä harjoituslomakkeita, joita olen tulostanut heille omatoimista harjoittelua varten. On selvää, että kirjallisena tehdyt harjoitukset ovat tehokkaampia kuin pelkkä mielessä pohdinta. Niinpä haluan nyt täydentää kirjaani tällä työkirjalla, jotta muutkin kirjan käyttäjät pystyisivät hyödyntämään sen harjoituslomakkeita, ja saamaan niistä kaiken tehon.
Työkirjassa on mukana kaikki kirjan keskeiset harjoitukset. Mukana on yhteensä 45 harjoitusta. Mukaan on päätynyt 24 kirjassa esiteltyä harjoitusta, ja niitä täydentää 21 uutta harjoitusta. Uusista nostan esiin altistusharjoitukset, joita on nyt mukana useita. Uusia harjoituksia olen jalostanut asiakkailta saamani palautteen perusteella.
Työkirjassa ei ole mukana tietoisuustaitoharjoituksia, koska niitä ei tehdä kirjallisena. Olen tehnyt myös erikseen Joustava mieli CD:n, jota voi käyttää tietoisen hyväksyvän havainnoinnin harjoitteluun. Itse asiassa juuri tietoisuustaidot (mindfulness) ovat kulmakivi hyväksynnän harjoittelussa. Niiden avulla voi oppia muuttamaan suhdetta niin ajatuksiin, tunteisiin kuin kehon tuntemuksiin. Siksi kannustan pitämään harjoitusohjelmassa säännöllisiä tietoisuustaitoharjoituksia. Muita harjoituksia voi valita sitten omien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.
Antoisia harjoitteluhetkiä näiden työkirjan harjoitusten parissa!
Orivedellä 27.10.2010


Ei kommentteja: