tiistai 16. lokakuuta 2012

Lokakuun Joustava mieli -kurssin palautteet

Kurssiarvioinnit Joustava mieli kurssi ammattilaisille 3. – 5.10.2012 

Kuinka hyödyllisenä pidit kurssia? 
Viisi tähteä = erittäin hyödyllinen

”Pidin erityisesti harjoitusten mallintamisesta. Esimerkit olivat toimivia ja sain kurssilta hyviä vinkkejä, metaforia, mindfulness-harjoituksia ja toiminnallisia työmenetelmiä omaan työhöni”


”Koen, että joustava mieli ja Hot-mallin mukainen ajattelu sopii työhöni hyvin... saimme ajatuksia, miten menetelmä soveltuu oikeasti käytännön työhön. Se selkeytti työskentelyä.”

”Kurssi oli monipuolinen ja selkeä tietopaketti, runsaat harjoitukset toimivat hyvin perehdytyksenä kulloiseenkin aihealueeseen. Kurssi vedettiin jämäkästi ja asiantuntevasti läpi, siten että sitä oli helppoa seurata.”
”Kurssilla esiteltiin hyvä näkökulma psyykkisten ongelmien hoitoon, sekä käytännönläheisiä työkaluja hoidon toteuttamiseen. Omaan työhöni ja ajattelutapaani juuri HOT sopii hyvin, ja tuli tarpeeseen.”

”Kurssilta sai uusia ideoita ja välineitä asiakastyöhön ja työnohjausryhmien ohjaamiseen.
Harjoitukset käytiin selkeästi läpi, koulutukset rakenne oli hyvä ja jokaiselle HOT-osa-alueelle oli aikaa. Sain konkreettisia työkaluja omaan työhön.”

”Kurssi oli hyödyllinen omalle hyvinvoinnilleni :)"

”Kurssi antoi selkeän viitekehyksen, jonka mukaan edetä asiakkaan ongelmallisten tilanteiden käsittelyssä. Harjoituksia näkemällä ja tekemällä opeteltavat asiat konkretisoituivat ja tulivat mukavalla tavalla "lähelle".

”Kurssi syvensi tietämystäni HOT:n perusperiaatteista ja menetelmistä. Kurssi antoi inspiraatiota ja eväitä hyödyntää HOT:ia jatkossa omassa asiakastyössä.
Käyttökelpoista tietoa työssäni, työkirja oli tosi hyödyllinen. ”

Lähestymistapa oli käytännöllinen, aktivoiva, harjoitteet sen suuntaisia, millaisia itsekin on osittain rakennellut, työtapaa voi ottaa käyttöharjoitteluun työssä melko helposti…”


3. Mikä oli parasta kurssissa?


”Käytännön läheisyys, kokemukselliset harjoitteet, potilastapausten käsittely osana opetusta.
Parasta olivat käytännön harjoitteet ja "demot", joissa sai itse kokemuksen harjoitusten vaikutuksesta. Pidin myös siitä, ettei painotus ollut teoriapuolessa vaan asiat sisäistettiin omakohtaisesti, joka auttaa myös jatkossa käyttämään menetelmiä rohkeasti.”

”Kurssilla antoisinta oli erilaiset harjoitukset, joihin pääsi itse osallistumaan. Vaikka kurssi oli intensiivinen, se ei käynyt liian raskaaksi ja teoriapainotteiseksi vaan mindfulness-harjoitukset toimivat vastapainona. Omaksuttavaa teoriaa ja tietoa oli paljon, mutta hyvä niin - kotiinkin jäi pureskeltavaa! Kurssilla antoisaa oli myös kuulla muiden kurssilaisten kokemuksia ja jakaa ajatuksia. ”


”Elävät harjoitukset! Kokemuksellisuus! Myös sen huomiointi, mitä esteitä omassa ajattelussa saattaa tulla käytäntöön soveltamisen kanssa, ja miten niitä ajatuksia voi HOT:n keinoin käsitellä.”
Toiminnalliset harjoitukset olivat sitä parasta antia.”

”Hot:n teoreettisiin painotuksiin tutustuminen ja tätä kautta oman ajattelun ja työskentelyotteen sitoutuminen teoriaan. Kokemuksellinen oppiminen, havainnollisten harjoitusten käytännön toteutus.”

”Käytännön harjoitukset auttoivat paljon teorian omaksumista. Tapausesimerkki oli hyvä, mikä otettiin esille ja vei työskentelymallia käytäntöön.”

”Kouluttajan läsnäolo, innostuneisuus, ammatillisuus ja vilpittömyys olivat parasta.”
”Kokemuksellinen oppiminen, joka osaltaan edesauttoi asioiden syvällistä omaksumista. ”

”HOT harjoitusten ja periaatteiden käytännöllinen lähestyminen, omateemainen harjoittelu, yhteisen asiakkaan käsittely.”Ei kommentteja: