torstai 20. marraskuuta 2014

Tutkimusuutisia: HOT ja parisuhdeväkivalta


Tutkimustuloksia HOT – menetelmien vaikuttavuudesta tulee kaiken aikaa lisää. Hiljattain julkaistiin tutkimus, jossa on sovellettu HOT- menetelmiä yhteen vaikeimmista parisuhdeongelmista: parisuhdeväkivaltaan (Zarling ym., 2014). Tutkimus lähtee siitä, että tunteiden välttely näyttelee toisen vahingoittamisessa suurta roolia, samoin vaikeudet omien tunteiden hyväksynnässä. Ongelmat ihmissuhteissa voivat kasvaa vakaviksi, jos ei kykene tunnistamaan tunteitaan ja ajatuksiaan saati ilmaisemaan niitä sanallisesti. Tällöin ei pysty myöskään toimimaan niin kuin se ihminen, jollainen haluaisi olla, kun voimakkaita tunteita ilmenee. Myös muut tunnetaitojen ongelmat, kuten empatiakyvyn puute, ennustavat tämän saman tutkimuksen mukaan väkivaltaista käyttäytymistä.Kyseinen tutkimus toteutettiin 12 viikon ryhmäterapiana, jossa osallistujina oli parisuhdeväkivaltaan syyllistyneitä henkilöitä. Ryhmän ohjelma noudatti tyypillisen HOT-ohjelman runkoa, johon kuuluu arvojen kirkastaminen, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, tunnetaitojen harjoittelu, tunteiden hyväksyntä, ajatusten eriyttäminen, käyttäytymismuutokset ja omistautuminen arvojen mukaisiin tekoihin.

Tulokset olivat vakuuttavia: heti kurssin jälkeen väkivaltaisen käyttäytymisen esiintyvyys oli hieman alle puolet siitä, mitä se oli ennen ryhmään osallistumista. Puolen vuoden seurannan jälkeen väkivaltainen käyttäytyminen oli jopa 73 % ja henkinen väkivalta 60 % vähäisempää. Muutokseen vaikutti eniten se, että tunteiden välttely oli vähentynyt ja tunnesäätely (tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen) olivat kehittyneet.
Tutkimus kuvastaa  hyvin HOT- terapiaa: se tuo toivoa sinne, missä sitä ei juuri ole tähän asti ollut: tässä tapauksessa niin väkivallan uhreille kuin siihen syyllistyneille. Ei kommentteja: