tiistai 5. tammikuuta 2016

Onnellisuusansan uusi painos ilmestyy

Onnellisuusansan uusintapainos ilmestyy tammikuun toisella viikolla. Tässä sen uusittu Esipuhe, jossa peilaan hiukan HOT - mallin kehitystä  ja sitä, mitä on tapahtunut ensimmäisen painoksen ilmestymisen jälkeen:
Suomentajan alkusanat toiseen painokseenTätä Onnellisuusansan uusintapainosta on odotettu, ja on hienoa, että Kustannus Oy Duodecim päätti julkaista sen. Mistä nämä odotukset kertovat?
Yhä useampi suomalainen on tutustunut kirjan taustalla olevaan hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) joko terveydenhuollon asiakkaana, Joustava mieli -kirjojen lukijana, mielenterveystyön ammattilaisena tai alan opiskelijana. Sen myötä kun tietoisuus tästä kolmannen aallon kognitiivisen suuntauksen mallista on lisääntynyt, on kasvanut myös kiinnostus lukea suomenkielisiä oppaita aiheesta. Tämä kirja on yksi parhaista siihen tarkoitukseen.
On ollut mielenkiintoista seurata hyväksymis- ja omistautumisterapian kehityskulkua. Kun kirjan englanninkielinen alkuteos alun perin ilmestyi vuonna 2007, hyväksymis- ja omistautumisterapiasta oli julkaistu kymmenkunta vaativat tieteelliset kriteerit täyttävää (mukana koe- ja verrokkiryhmät) tutkimusta, ja nyt julkaisuja on 135, mukana myös suomalainen tutkimus masennuksen hoidosta1 . Niistä lähes kolmasosa on julkaistu viimeisen vuoden aikana! Kesällä 2015 kansainvälisessä ACT -konferenssissa oli mukana tuhat ammattilaista eri puolilta maailmaa, ja kaikkiaan edustettuina oli noin 80 maata.


Kirjan kirjoittaja Russ Harris on tällä hetkellä yksi tunnetuimmista HOT -kouluttajista maailmassa. Hän on tähän mennessä kouluttanut yli 18 000 ammattilaista käyttämään näitä menetelmiä. Onnellisuusansan jälkeen hän on kirjoittanut seitsemän muuta kirjaa aiheesta, mutta tämä on niistä ylivoimaisesti suosituin. Sitä on myyty maailmalla noin puoli miljoonaa kappaletta. Tällä hetkellä Harris työskentelee myös Maailman terveysjärjestön neuvonantajana.
Kun Onnellisuusansan sisältöä vertaa siihen, miten itse HOT -malli ja sen käyttäminen ovat muuttuneet vuodesta 2007, niin perusta on pysynyt ihan samana. Tässä kirjassa Harris esittelee psykologisen joustavuuden kuusi perusprosessia; eriyttäminen, laajentaminen, tarkkaileva minä, tietoinen läsnäolo, arvojen kirkastaminen ja omistautuminen teoille. Nykyään nämä kuusi perusprosessia tiivistetään usein kolmeen: hyväksyvä havainnointi (hyväksyvä suhde ajatuksiin ja tunteisiin), tietoinen läsnäolo ja omistautuminen (arvojen kirkastaminen ja omistautuminen teoille). Kun Harris käyttää tässä kirjassa käsitettä laajentaminen (engl. expanding), niin nykyään sen tilalle on vakiintunut käyttöön käsite tilan tekeminen (engl. open up).
Kaiken kaikkiaan tämä kirja on yhä ajankohtaisempi ja tuo tärkeän, radikaalin ja valtavirtausten vastaisenkin mallin ihmisen hyvinvoinnin tukemiseen. Nautinnollisia lukuhetkiä!
Orivedellä 14.11. 2015
Arto Pietikäinen

Lähteet:
1. Lappalainen P, Langrial S, Oinas-Kukkonen H, Tolvanen A & Lappalainen R. Web-Based Acceptance and Commitment erapy for depressive symptoms with minimal support: A randomized controlled trial. Behavior Modication 2015; 39: 805–834.


Ei kommentteja: